Spåra IP-adress – Så enkelt är det

Spåra IP-adress – Därför bör du skydda dig

En IP-adress är en unik kod som finns för att enheter ska kunna identifieras online. För att kunna vara uppkopplad behöver så väl alla enheter som hemsidor ha en ip-adress. IP-adresser är publika inom öppna nätverk. Det innebär att de också är mycket enkla att hitta. Genom att ta reda på din IP-adress kan vem som helst få information om platsen du befinner dig. Det kan ibland vara en fördel, men också något som kan upplevas som obehagligt. Dock finns det sätt för dig att undvika att din IP-adress är synlig. Exempelvis genom att använda en VPN. 

Så kan någon spåra din IP adress

Eftersom IP-adresser på webben är publika är det helt lagligt och mycket enkelt att ta reda på dem. Genom att spåra en IP-adress kan du exempelvis ta reda på vilken plats din data skickas till, och om data i sådana fall hamnar i fel händer. Det kan också vara användbart om du får anonyma mejl och vill ta reda på vart ifrån de kommer. 

Man bör dock veta att även personer med dåliga avsikter kan använda sig av IP-spårning. Om du vill vara skyddad och surfa anonymt, bör du därför vidta åtgärder för att dölja din IP-adress. 

Vi har skrivit mer om vad du kan göra i vårt blogginlägg: “Dölja IP Adress – här är dina tre alternativ!”.

För att kunna härleda en IP-adress till en plats behöver man först hitta IP-adressen. Detta kan göras på lite olika sätt beroende på situationen. Nedan listar vi några sätt som du kan hitta en IP-adress på. 

Hitta din egna IP-adress

Du kan alltid börja med att se över din egna IP-adress. Detta kan du göra på tre enkla steg. Om du är uppkopplad via Wi-Fi gör du så här:  

 1. Gå till aktivitetsfältet och välj Wi-Fi-nätverk
 2. Välj Wi-Fi nätverket du är ansluten till och gå till Egenskaper.
 3. Under Egenskaper kan du se din IP-adress bredvid IPv4-adress.

Om du är uppkopplad via Ethernet-anslutning gör du så här:

 1. Gå till aktivitetsfältet och välj Ethernet-nätverksikonen 
 2. Välj sedan Ethernet-nätverksanslutningen
 3. Under Egenskaper kan du se din IP-adress bredvid IPv4-adress.

När du hittat din ip-adress kan du testa att spåra den med hjälp av någon av de stora ip-databaserana som finns tillgängliga gratis på nätet. Whatismyipaddress.com är ett exempel på en sådan tjänst. 

Hitta IP-adress hos en hemsida

Du kan enkelt hitta en hemsidas IP-adress via din egna dator. Tillvägaggångssättet ser lite annorlunda ut beroende på om du använder Mac OS eller Windows. Nedan går vi igenom hur du gör

Om du använder PC/Windows och vill hitta en IP-adress hos en hemsida gör du så här: 

 1. Klicka på Windows-loggan i vänstra hörnet.
 2. Sök efter “cmd” och öppna kommandotolken. 
 3. Därefter vill du skriva kommandot “ping [webbadressen]” (Om du vill hitta Googles IP skulle du exempelvis skriva: ping google.com)
 4. Klicka enter och vänta några sekunder innan ip-adressen dyker upp. 

Om du använder Mac och vill hitta en IP-adress hos en hemsida gör du så här:

 1. Öppna “Spotlight” 
 2. Sök “Terminal”
 3. Därefter vill du skriva kommandot “ping [webbadressen]” (Om du vill hitta Googles IP skulle du exempelvis skriva: ping google.com)
 4. Klicka enter och vänta några sekunder innan ip-adressen dyker upp. 

Hitta IP-adress via email

Om du skickat ett email till någon öppnar det upp möjligheten för mottagaren att ta reda på din ip-adress. Även fast det kan finnas lite skillnader mellan olika mailtjänster, så är det som regel mycket enkelt ta reda på IP-addressen från en avsändare. Så här gör du: 

 1. Gå till “Inställningar”. Detta finns ofta längst ner i e-mailet.
 2. Under “Inställningar” vill du sedan hitta vad som kallas exempelvis “Öppna Rådata” eller “Se Original”.
 3. I rådatan kan du hitta flertalet ip-adresser. En av dessa är avsändarens. Beroende på vilken email-tjänst som använts kommer ordningen på dessa att variera. 

Spåra IP-adress – så kan din platsinformation läcka

När någon hittat en IP-address finns det sedan en mängd gratis IP-spårningstjänster på webben som är mycket enkla att använda. Det krävs egentligen enbart att någon har din IP-adress så kan den få ut information om dig. Informationen som kan hämtas är exempelvis gällande det land och den stad du befinner dig i.

Det är därför helt rimligt att man vill undersöka alternativen hålla IP-adressen gömd, så att man kan förbli anonym på nätet. Det finns flera sätt att göra detta på, men det vanligaste och mest vedertagna är att använda sig av ett Virtual Private Network, även kallat VPN. 

En VPN-tjänst gör att du kan surfa anonym på internet och att du inte kan spåras av din internetleverantör. Din IP-adress döljs därmed också, vilket innebär att ingen kan få reda på var du befinner dig. För hackare blir det därmed svårare stjäla din information. En annan fördel med ett VPN är att du också kan få tillgång till tjänster som har geografiska begränsningar. 

Vi på Vpnxpert.com har sammanställt en lista av de 10 bästa VPN-tjänster som vi rekommenderar.